Sijoittajat

Saatan yhteen lupaavimpia sijoituskohteita ja niille sopivimpia sijoittajia

Menestyminen terveysteknologia-alalla vaatii kattavia verkostoja ja parhaan asiantuntemuksen hyödyntämistä. Kiinnostavimmat terveysteknologia-alan yritykset ovat usein löydettävissä jo ennen kuin ne tulevat laajempaan tietoisuuteen.

Kumppanisi sijoittajayhtei-
sössä

Etsitkö hyvässä kasvuvauhdissa olevia ja sopivan kokoluokan sijoituskohteita terveysteknologian tai terveyspalvelujen alalta? Tarvitsetko terveydenhuollon asiantuntijan arviota yrityksen innovaatiosta tai sen mahdollisuuksista menestyä? Tarvitsetko näkemyksiä siitä, mihin suuntaan terveysteknologia-ala kehittyy ja mitkä yritykset toimialan sisällä ovat lupaavimpia? Onko yrityksesi alallaan vakiintunut toimija ja tarvitsee täydentävää teknologiaa kasvun tueksi?

Athensmedin yhteistyökumppanina hyödyt kattavasta verkostostani ja toimialan tuntemuksestani. Kasvuyrittäjätaustani vuoksi keskustelen founderien ja co-founderien kanssa tavalla, joka on omiaan luomaan merkityksellisiä yhteyksiä ja saamaan kattavan kuvan yrityksen toiminnasta. Saatan yhteen lupaavimpia sijoituskohteita ja niille sopivimpia sijoittajia.

Kumppanisi sijoittajayhteisössä Kustaa Piha

Lähetä minulle viestiä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen välityksellä