Athensmed aloittaa yhteistyön Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

Athensmed aloittaa yhteisyön Pelastakaa Lapset ry:n kanssa tukeakseen hädänalaisia lapsia Sudanissa. Lasten tilanne Sudanissa on huolestuttava. Jatkuvien konfliktien, ilmastokriisin ja köyhyyden vuoksi monet lapset kärsivät ruoan ja puhtaan veden puutteesta. Lisäksi alueen lapsilla on rajoitettu pääsy perusterveydenhuoltoon ja kouluun.

Athensmed tukee Pelastakaa Lapsien toimintaa Sudanissa, sillä auttaminen terveydenhuollon keinoin on lähellä sydäntämme. Athensmed sitoutuu tukemaan Pelastakaa Lapset ry:n Sudan-projektin toimintaa viiden vuoden ajan tuen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tuki kohdistuu liikkuville terveydenhoitoklinikoille, joiden työntekijät toimittavat lapsille ravintoa, rokotuksia ja elintärkeää hoitoa. Lisäksi tuemme paikallisten sairaaloiden toimintaa, koulutamme lisää työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä edistämme perheiden ja yhteisöjen tietämystä lasten terveydestä.